Overleg

Overleg met wijkmanager Zaandam Nieuw West

Maandelijks vindt er een structureel overleg plaats tussen de BV WSTZNRDK en de Gemeente Zaanstad. Vaste gesprekspartner is de wijkmanager wie verantwoordelijk is voor de Westzanerdijkbuurt en omgeving.

 

Overleg met Belangenvereniging Westerwatering & Houtwerf

Westerwatering, Houtwerf en onze uitgestrekte Westzanerdijkbuurt e.o. vormen samen de Zaanse wijk Nieuw West. In Zaandam Nieuw West zijn twee belangenverenigingen actief die samen én apart opkomen voor de belangen van de bewoners in dit grote gebied. Als belangenverenigingen hebben we veel overeenkomsten en daarom trekken we al jarenlang gezamenlijk op in onze wijk. Via activiteiten, in reactie op gemeenteplannen maar ook in relatie tot wijk gerelateerde subsidies. Er zijn uiteraard ook onderlinge verschillen en periodiek overleg zorgt er voor dat we samen sterk [blijven] staan: naar elkaar, naar de leden, naar de buurten én naar de gemeente.
Zes keer per jaar [tweemaandelijks] hebben beide belangenverenigingen samen een overlegmoment.
Vier keer per jaar komen beide belangenverenigingen samen met de wijkmanager van Nieuw West voor gezamenlijk overleg.

 

Overleg klankbordgroep Inverdan-West

De belangenvereniging is al jarenlang deelnemer in de klankbordgroep Inverdan-West, die in 2005 door de Gemeente Zaanstad is opgericht. De klankbordgroep is ingesteld om vertegenwoordigende organisaties van bewoners, ondernemers en specifieke doelgroepen goed te informeren en te betrekken bij concept-voorstellen rondom Inverdan en komt ongeveer 4 keer per jaar samen. De Gemeente heeft zich met de klankbordgroep Inverdan-West gericht op procedures die in dit gebied plaatsvinden, op de presentatie van schetsen/ontwerpen van alle plannen in dit deelgebied en wil deelnemers laten meedenken over de openbare ruimte. De status van het overleg heeft weinig tot geen invloed op de voorstellen maar onwetendheid betreffende ontwikkelingen wordt met de aanwezigheid bij dit overleg wel voorkomen.

 

Overleg met andere wijkoverleggen in Gemeente Zaanstad

De belangenvereniging neemt deel aan het periodieke overleg met de andere 15 [door de Gemeente wel – en niet officieel erkende] Zaanse wijkoverleggen. Zodoende blijven we op wijk- en stadsniveau geïnformeerd over bestuurs- en beleidsontwikkelingen die invloed [kunnen] hebben op de kwaliteit van leefbaarheid en veiligheid. Onze aanwezigheid vergroot de buurtburgerparticipatie en biedt ons de gelegenheid om visie[s] te presenteren en de voorgenomen gemeentelijke besluitvorming in een vroeg stadium te beïnvloeden.

 

Status van onze belangenvereniging t.o.v andere wijkoverleggen in Gemeente Zaanstad

Zaanstad is momenteel opgedeeld in 19 wijken, waarvan er 16 een wijkoverleg hebben; elf van deze 16 zijn door de gemeente officiële erkend als wijkoverleg. De overige 5 wijkoverleggen zijn niet officieel erkend door de gemeente, maar functioneren in de praktijk wel min of meer als een wijkoverleg.
Onze belangenvereniging Westzanerdijk e.o. is één van deze niet officieel erkende wijkoverleggen. Samen met Belangenvereniging Westerwatering & Houtwerf, Bewonersvereniging Oud West, Bewonersvereniging Schilders- en Waddenbuurt en Wijkoverleg Kogerveldwijk wijken wij af van de door de Gemeente ontwikkelde wijkoverlegstructuur. De officiele wijkoverleggen zijn in 1995 ontstaan toen de gemeente de afstand tussen burger en gemeente te groot vond en deze wilde verkleinen. Daarom zocht de gemeente een werkwijze om bewoners meer te betrekken bij de ontwikkelingen in hun wijk en startte met het opzetten van wijkoverleggen in de verschillende wijken van Zaanstad. De Belangenvereniging Westzanerdijk e.o. bestond toen al 18 jaar en heeft haar juridische onafhankelijke entiteit nooit willen opgegeven om een officieel gemeentelijk wijkoverleg te kunnen worden. De gemeente heeft 5 niet erkende wijkoverleggen in materieel opzicht formeel gelijk gesteld aan de 11 officieel erkende wijkoverleggen [bron: onderzoeksrapport Burgerparticipatie in Zaanstad door Rekenkamer Zaanstad, dec. 2010].

Laat een reactie achter

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s