Overleg

Overleg met wijkmanager Zaandam Nieuw West

 • donderdag 1 maart
 • donderdag 29 maart
 • donderdag 26 april
 • donderdag 24 mei
 • donderdag 5 juli
 • donderdag 26 juli
 • donderdag 6 september
 • maandag 27 september
 • donderdag 1 november
 • donderdag 29 november
 • donderdag 20 december

Maandelijks vindt er een structureel overleg plaats tussen de BV WSTZNRDK en de Gemeente Zaanstad. Vaste gesprekspartner is Petra Lindenborn. Zij is sinds januari 2012 als wijkmanager van Zaandam Nieuw West verantwoordelijk voor de Westzanerdijkbuurt en omgeving. 

Overleg met wijkwethouder Zaandam Nieuw West

Twee keer per jaar is er op wederzijds verzoek een onderhoud tussen de BV WSTZNRDK en onze [wijk]wethouder Dennis Straat die geografisch verantwoordelijk is voor Zaandam Nieuw West [Westzanerdijkbuurt & Westerwatering + Houtveld]. In 2011 is er met Dennis Straat een kennismakingsfietstocht door onze buurt gemaakt. Samen hebben wij stil gestaan op uiteenlopende plaatsen in onze buurt. Plaatsen die om aandacht en visie vragen, die bedreigd worden en waar structurele verbetering nodig is. Wijkwethouder Straat heeft verklaard veel waarde te hechten aan participerende bewoners die zich inzetten voor de buurt én zich verantwoordelijk opstellen. Wij, de buurtbewoners, weten namelijk wat er speelt en wat waardevol is voor onze buurt. De rol van BV WSTZNRDK als gespreks- en samenwerkingspartner is daarom groot en belangrijk. Onze dossierkennis, onderbouwde argumentatie en positief kritische opstelling naar de Gemeente worden gewaardeerd. Het eerste overleg met Dennis Straat in 2011 verliep stroef en onbevredigend. Inmiddels is er sprake van een prettige verstandhouding. Het eerste halfjaaroverleg van 2012 was voor het bestuur van BV WSTZNRDK verhelderend, constructief en verwachtingsvol.

 

Overleg met Belangenvereniging Westerwatering & Houtwerf

Westerwatering, Houtwerf en onze uitgestrekte Westzanerdijkbuurt e.o. vormen samen de Zaanse wijk Nieuw West. In Zaandam Nieuw West zijn twee belangenverenigingen actief die samen én apart opkomen voor de belangen van de bewoners in dit grote gebied. Als belangenverenigingen hebben we veel overeenkomsten en daarom trekken we al jarenlang gezamenlijk op in onze wijk. Via activiteiten, in reactie op gemeenteplannen maar ook in relatie tot wijk gerelateerde subsidies. Er zijn uiteraard ook onderlinge verschillen en periodiek overleg zorgt er voor dat we samen sterk [blijven] staan: naar elkaar, naar de leden, naar de buurten én naar de gemeente.
Zes keer per jaar [tweemaandelijks] hebben beide belangenverenigingen samen een overlegmoment.
Vier keer per jaar komen beide belangenverenigingen samen met de wijkmanager van Nieuw West voor gezamenlijk overleg.

 

Overleg klankbordgroep Inverdan-West

De belangenvereniging is al jarenlang deelnemer in de klankbordgroep Inverdan-West, die in 2005 door de Gemeente Zaanstad is opgericht. De klankbordgroep is ingesteld om vertegenwoordigende organisaties van bewoners, ondernemers en specifieke doelgroepen goed te informeren en te betrekken bij concept-voorstellen rondom Inverdan en komt ongeveer 4 keer per jaar samen. De Gemeente heeft zich met de klankbordgroep Inverdan-West gericht op procedures die in dit gebied plaatsvinden, op de presentatie van schetsen/ontwerpen van alle plannen in dit deelgebied en wil deelnemers laten meedenken over de openbare ruimte. De status van het overleg heeft weinig tot geen invloed op de voorstellen maar onwetendheid betreffende ontwikkelingen wordt met de aanwezigheid bij dit overleg wel voorkomen.

 

Overleg met andere wijkoverleggen in Gemeente Zaanstad

De belangenvereniging neemt deel aan het periodieke overleg met de andere 15 [door de Gemeente wel – en niet officieel erkende] Zaanse wijkoverleggen. Zodoende blijven we op wijk- en stadsniveau geïnformeerd over bestuurs- en beleidsontwikkelingen die invloed [kunnen] hebben op de kwaliteit van leefbaarheid en veiligheid. Onze aanwezigheid vergroot de buurtburgerparticipatie en biedt ons de gelegenheid om visie[s] te presenteren en de voorgenomen gemeentelijke besluitvorming in een vroeg stadium te beïnvloeden.

 

Status van onze belangenvereniging t.o.v andere wijkoverleggen in Gemeente Zaanstad

Zaanstad is momenteel opgedeeld in 19 wijken, waarvan er 16 een wijkoverleg hebben; elf van deze 16 zijn door de gemeente officiële erkend als wijkoverleg. De overige 5 wijkoverleggen zijn niet officieel erkend door de gemeente, maar functioneren in de praktijk wel min of meer als een wijkoverleg.
Onze belangenvereniging Westzanerdijk e.o. is één van deze niet officieel erkende wijkoverleggen. Samen met Belangenvereniging Westerwatering & Houtwerf, Bewonersvereniging Oud West, Bewonersvereniging Schilders- en Waddenbuurt en Wijkoverleg Kogerveldwijk wijken wij af van de door de Gemeente ontwikkelde wijkoverlegstructuur. De officiele wijkoverleggen zijn in 1995 ontstaan toen de gemeente de afstand tussen burger en gemeente te groot vond en deze wilde verkleinen. Daarom zocht de gemeente een werkwijze om bewoners meer te betrekken bij de ontwikkelingen in hun wijk en startte met het opzetten van wijkoverleggen in de verschillende wijken van Zaanstad. De Belangenvereniging Westzanerdijk e.o. bestond toen al 18 jaar en heeft haar juridische onafhankelijke entiteit nooit willen opgegeven om een officieel gemeentelijk wijkoverleg te kunnen worden. De gemeente heeft 5 niet erkende wijkoverleggen in materieel opzicht formeel gelijk gesteld aan de 11 officieel erkende wijkoverleggen [bron: onderzoeksrapport Burgerparticipatie in Zaanstad door Rekenkamer Zaanstad, dec. 2010].

 

Ambities, verwachtingen en afspraken met onze wijkmanager en wijkwethouder van Zaandam Nieuw West

In januari 2012 is samen met de huidige wijkmanager Petra Lindenborn en wijkwethouder Dennis Straat vastgesteld dat onze belangenvereniging de afgelopen jaren te weinig is gevraagd om mee te denken en te adviseren over bepaalde projecten of zaken die spelen in de wijk (zoals wel gebruikelijk is bij erkende wijkoverleggen). Belangenvereniging Westzanerdijk en Belangenvereniging Westerwatering & Houtwerf zijn beiden actief in de wijk Nieuw West en hebben volgens het rapport ook een rol bij de besteding van het leefbaarheidsbudget, het functioneringsbudget en het gemeentelijke wijkuitvoeringsplan [wup], dat bedoeld is om de sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk te bevorderen. In het bijzonder over de keuzes en inzet van de beschikbare middelen is nadrukkelijk afgesproken dat de wijkmanager Zaandam Nieuw West regelmatig overleg zal hebben met de beide belangenverenigingen in onze wijk. Dit is vanaf 2012 aanzienlijk verbeterd. Een grote rol is weggelegd voor de nieuwe wijkmanager Petra Lindenborn. Ook is ons verteld dat de BV WSTZNRDK een rol van betekenis gaat vervullen in de totstandkoming van een visie voor onze buurt. Dit is eerder door ons voorgesteld in de ingediende zienswijze op het gemeentelijke Ontwerp Bestemmingsplan Westzanerdijk 2010 en is opgepakt door de gemeente. 

Advertenties

Laat een reactie achter

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s