Categorie archief: Westerwindpad

Klusdag op de Fronikboerderij

De klusdag op de boerderij is weer een groot succes. Jong en oud doen allerlei klussen. Bij de poort worden opnieuw tegels gelegd, brandnetels gewiet, klompen vastgeschroefd, een schuur leeggehaald en noem maar op.
Linda heeft voor heerlijke soep en broodjes gezorgd. Heerlijk weer op een heerlijke plek. We hebben nu al zin in de volgende!

Update omtrent werkzaamheden

Werkzaamheden

Westerwindpad: nieuwbouw brug

De nieuwe Westerwindpadbrug is op 27 juli 2012, na een vertraging van 13 weken, eindelijk geopend voor gebruik. De werkzaamheden aan de nieuwe brug zijn nog niet volledig afgerond maar gelukkig is het Westerwindpad en vooral de Fronikboerderij weer eenvoudig bereikbaar. De tijdelijke dam naar de Verzetsheldenbuurt zal eind augustus worden vewijderd. Voor een uitgebreid overzicht met foto’s, bewonersbrieven, krantenartikelen en (re-)acties van de BV WSTZNRDK klik hier

Schavenbuurt: riolering

In de Schavenbuurt heeft HVC ondergrondse afvalcontainers geplaatst en op deze plek is de straat heringericht. De gemeente is in de Schavenbuurt momenteel bezig met de aanleg van een nieuwe riolering.

Westzanerdijk: riolering

Omdat nog niet alle woningen aan de Westzanerdijk zijn aangesloten op het persriool, gaat de gemeente Zaanstad hier in 2012 werk van maken. Doel was om dit voor 2013 gerealiseerd te hebben. Het gaat om woningen vanaf de nummers

Het persriool ligt al sinds 2006 in de grond maar een deel van de woningen is nog niet aangesloten. De voorgenomen maatregel heeft gezorgd voor onduidelijkheid, onrust en financiële consequenties onder de huiseigenaren die gedwongen worden tot aansluiting. Een aantal betrokken bewoners heeft i.s.m. de BV WSTZNRDK een actieve werkgroep opgericht en er is sinds november 2011 al een berg werk verzet. We trekken samen op in de contacten met de gemeente om dit rioolproject kritisch te volgen. Doel is het zo goed mogelijk beschermen van de individuele en collectieve bewonersbelangen.

(link naar presentatie, powerpoint)

Westerwindpad: nieuwbouw brug op 27 juli 2012 geopend voor gebruik na vertraging van 13 weken

De brug op de kop van het Westerwindpad, ter hoogte van de Westzanerdijk, was sinds eind februari afgesloten voor voetgangers en fietsers omdat deze niet meer veilig was. De brug kon het gewicht van de melkwagen naar de boerderij van Jan Rutte niet meer dragen. Na de sloop van de oude brug en de verwijdering van de beschoeiing is er vervuilde grond geconstateerd waardoor er direct vertraging is opgelopen in de planning. Langzaam aan is er een begin gemaakt met de bouw van een constructie voor de nieuwe brug.

De eerste werkplanning was gemaakt voor een periode van week 8 tot en met week 17. De bouw heeft sinds februari meerdere malen langdurig stil gelegen wegens onvoorziene problemen en [kans op] schade aan naastgelegen woningen. Tussendoor is de verwachte einddatum een aantal keren opgeschoven. In plaats van de oplevering medio april werd de bewoners pas op 10 mei, na langdurig aandringen, een nieuwe brief gestuurd met een nieuwe einddatum: 3 juli.

Op 3 juli was er geen brugverbinding en opnieuw lag het werk al enige weken stil. Op 5 juli ontving de BV WSTZNRDK per email de volgende informatie van projectleider Jan Schermer:

‘’Het composiet brugdek voldoet v.w.b. zijn oplegvlak niet aan de eisen. Zijn in overleg met de leverancier. Tot dit hersteld is wordt het straatwerk en de leuning op de brug niet aangebracht. Qua planning kan ik op dit moment niets mededelen’’.

Voor de BV WSTZNRDK was de maat vol. Deze manier van werken was niet langer fatsoenlijk te noemen en viel op geen enkele wijze uit te leggen aan de direct omwonenden en de vele honderden dagelijkse gebruikers van de brug. Wij hebben het een half jaar lang moeten doen met veel te laat verstrekte en doorgaans onbetrouwbare informatie.

Wij hebben met regelmaat inzicht geëist in de actuele situatie en gewezen op het belang van een brugverbinding vóór de bouwvak.  In tegenstelling tot de berichtgeving op 5 juli met de waarschuwing dat het project pas in september een vervolg zou gaan krijgen, werd er enige tijd later, zonder mededeling, opeens hard gewerkt aan de voltooiing van de brug.

De werkwijze van de gemeente en vooral de consequent te late informatieverstrekking door de projectleider heeft bewoners en belangenvereniging gefrustreerd.

Na een vertraging van 13 weken is de brug in gebruik genomen. In een schriftelijke reactie heeft de BV WSTZNRDK haar kritiek kenbaar gemaakt. Buurtbewoners worden namelijk al anderhalf jaar geteisterd door deze Zaanse methode die gekenmerkt wordt door mislukte planning, voortdurende traagheid en niet te vergeten: geen -, gebrekkige – of onjuiste informatieverstrekking!

Redenen genoeg om na de zomervakantie in gesprek te gaan met de wijkmanager en de gemeentelijke afdeling Realisatie en Beheer want verbeteringen voor de toekomst zijn even noodzakelijk als haalbaar.

Voor meer foto’s van de werkzaamheden bij de Westerwindpadbrug