Categorie archief: Verkeersveiligheid

Werkgroep

Werkgroep

De werkgroep Verkeer zal in samenwerking met het bestuur vorm en inhoud geven aan een voorstel ter verbetering van de huidige verkeerssituatie. Samen gaan we op zoek naar veel meningen en ideeën. Aanleiding vormt de onaanvaardbare verkeersoverlast op de Westzanerdijk, de Ringweg en de Aris van Broekweg. Veel bewoners maken zich ernstig zorgen over de toegenomen onveiligheid binnen onze 30-km gebieden. Het is zaak dat veel bewoners gaan participeren in de ontwikkeling van een BV WSTZNRDK-verkeersvoorstel. Hierin zal onze visie en oplossingsgerichtheid duidelijk naar voren komen. In dit proces delen we de voortgang met de gemeente om de haalbaarheid van veranderingen/verbeteringen te vergroten.

Update omtrent werkzaamheden

Werkzaamheden

Westerwindpad: nieuwbouw brug

De nieuwe Westerwindpadbrug is op 27 juli 2012, na een vertraging van 13 weken, eindelijk geopend voor gebruik. De werkzaamheden aan de nieuwe brug zijn nog niet volledig afgerond maar gelukkig is het Westerwindpad en vooral de Fronikboerderij weer eenvoudig bereikbaar. De tijdelijke dam naar de Verzetsheldenbuurt zal eind augustus worden vewijderd. Voor een uitgebreid overzicht met foto’s, bewonersbrieven, krantenartikelen en (re-)acties van de BV WSTZNRDK klik hier

Schavenbuurt: riolering

In de Schavenbuurt heeft HVC ondergrondse afvalcontainers geplaatst en op deze plek is de straat heringericht. De gemeente is in de Schavenbuurt momenteel bezig met de aanleg van een nieuwe riolering.

Westzanerdijk: riolering

Omdat nog niet alle woningen aan de Westzanerdijk zijn aangesloten op het persriool, gaat de gemeente Zaanstad hier in 2012 werk van maken. Doel was om dit voor 2013 gerealiseerd te hebben. Het gaat om woningen vanaf de nummers

Het persriool ligt al sinds 2006 in de grond maar een deel van de woningen is nog niet aangesloten. De voorgenomen maatregel heeft gezorgd voor onduidelijkheid, onrust en financiële consequenties onder de huiseigenaren die gedwongen worden tot aansluiting. Een aantal betrokken bewoners heeft i.s.m. de BV WSTZNRDK een actieve werkgroep opgericht en er is sinds november 2011 al een berg werk verzet. We trekken samen op in de contacten met de gemeente om dit rioolproject kritisch te volgen. Doel is het zo goed mogelijk beschermen van de individuele en collectieve bewonersbelangen.

(link naar presentatie, powerpoint)

Verkeersstandpunt en verwachting BV WSTZNRDK

De zorgpunten staan hoog op onze prioriteitenlijst, in de notulen van verschillende overleggen, op de actielijst van de wijkmanager en in het geheugen van de wijkwethouder. Allen zijn bekend met onze bezorgdheid en verwachtingen. Na een eerste gesprek met de betrokken verkeersdeskundige en de verantwoordelijke projectleider van de gemeente is de afspraak gemaakt dat zaken door de gemeente intern worden uitgezocht. Deze zomer volgt een 2e gespreksronde met de uitkomsten als vertrekpunt.

Het bestuur vindt dat de samenwerking met de gemeente Zaanstad in de loop van dit jaar enorm is verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. We zien uit naar spoedige aanpassingen in de verkeerssituaties. We hebben namelijk op uiteenlopende manieren en op verschillende momenten de verkeersproblematiek in onze buurt onder de aandacht gebracht van verantwoordelijke gemeenteambtenaren. De gesprekken waren constructief. Onze kritiek is begrepen en voor een belangrijk deel ook [h]erkend. De reacties maken ons verwachtingsvol, nu moeten de gemaakte fouten hersteld worden. In de toekomst kan de planning, uitvoering en communicatie verbeterd worden door vroegtijdige participatie van BV WSTZNRDK. Samen visie ontwikkelen is hierbij een gezamenlijk uitgangspunt.