Categorie archief: Uncategorized

Enquête Fronikboerderij

Doe mee en steun de Belangenvereniging Westzanerdijk e.o. in het streven om de meest bijzondere locatie in de buurt te behouden voor de bewoners. Vul de enquête in of help ons zaterdag 31 januari met enquêteren. De Fronikboerderij Zaandam is de parel van onze buurt op de grens van stad en polder. Check de foto’s op de website.
Help mee en maak samen met ons de boerderij tot hét kloppend hart van onze Westzanerdijkbuurt.

https://nl.surveymonkey.com/s/fronikboerderij

Buurtvisie westzanerdijk e.o. “een dorp tegen de stad aan”

De buurtvisie Westzanerdijk en omgeving is de weergave van wat bewoners en ondernemers waarderen aan hun buurt en waar zij noodzaak, kansen en mogelijkheden tot verbetering zien. Bij de totstandkoming heeft de Belangenvereniging Westzanerdijk zich actief ingezet om zoveel mogelijk bewoners te bereiken en bij de visie te betrekken. Sommige maatregelen die vanuit de buurt gewenst zijn, kunnen afwijken van besluiten die de gemeente al genomen heeft. Juist daarom vraagt deze visie aandacht voor deze maatregelen. De buurt heeft namelijk het gevoel dat bij de besluitvorming, het perspectief van de bewoners/gebruikers niet voldoende is meegenomen in de overwegingen.

De Westzanerdijk en omgeving is een prachtige, groene buurt met een gevarieerde afwisseling in bebouwing. Overal langs de dijk heb je het zicht op de uitgestrekte weides van de Polder Westzaan. Langs de Ringweg heerst een landelijke sfeer.Het mooie is ook dat deze buurt dicht tegen het centrum van de stad aanligt. In deze visie laat de buurt zien waar haar bijzonderheden en kwaliteiten liggen, maar ook mogelijkheden tot verbetering om de leefbaarheid van de buurt voor de toekomst te behouden.

klik hier voor de volledige versie: Buurtvise Westzanerdijk

Bijeenkomst ‘Veiligheid in de buurt’ goed bezocht en krijgt een vervolg…

BV WSTZNRDK heeft op 22 mei een themabijeenkomst georganiseerd met de titel: ‘Veiligheid in de buurt’ waarvoor Rolf Heek, de nieuwe wijkagent en wijkmanager Petra Lindenborn, speciaal waren uitgenodigd. Het was vooral de bedoeling om buurtbewoners en de nieuwe wijkagent te laten kennismaken. Onderwerpen als sociale veiligheid, verkeersveiligheid, burgernet, criminaliteit en vooral de aanpak van jeugdoverlast zijn ter sprake gekomen. De circa 30 aanwezige buurtbewoners hebben veel geklaagd en gerichte vragen gesteld naar aanleiding van groeiend onbegrip over het gebrek aan actie/reactie na klachtenmelding. Negatieve ervaringen in de buurt zijn gemeld aan de wijkagent en er is door allen geluisterd naar mogelijkheden om te komen tot oplossingen. De aanwezigheid van de wijkmanager was prettig omdat er nu een vervolgbijeenkomst gaat komen met een aantal bewoners om samen sommige situaties te verbeteren.

Bestemmingsverkeersgebied

Verkeersbesluit Westzaan verandert onze buurt in bestemmingsverkeersgebied

De onaangekondigde invoering en de onduidelijke betekenis van het gemeentelijke besluit om te komen tot een bestemmingsverkeersgebied in een groot deel van onze buurt is opnieuw een goed voorbeeld van slecht werk zonder communicatie naar betrokkenen. Eind 2011 is er opeens een verkeersbord geplaatst op de Houtveldweg t.h.v. de kruising Aris van Broekweg.
Dit bord geeft aan dat onze buurt behoort tot bestemmingsverkeersgebied. BV WSTZNRDK is nooit geïnformeerd over de besluitvorming. Naar aanleiding van onze klachtenbrief is er een gesprek geweest met de verantwoordelijke beleidsmedewerker Verkeer.

foto verkeersbord bestemmingsgebied 20120708_183556

 

 

 

 

 

2012-12-12 BV WSTZNRDK, reactie en vragen verkeersbesluit bestemmingsgebied

Onderstaande schriftelijke reactie is de gemeentelijke uitleg:

Het verkeersbesluit Westzaan geldt voor het gebied dat omsloten wordt door de Provinciale weg 246 (langs de Nauernasche vaart, de rotonde Blankenburg) De Westzanerweg, Hoofdtocht en de Houtveldweg. Van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 09.00 uur en van 16.00 tot 19.00 uur is het niet toegestaan om dit gebied binnen te rijden zonder een bestemming in het gebied te hebben. Het is tijdens deze periode dus niet toegestaan om bijvoorbeeld de Aris van Broekweg in te rijden om naar de Hoofdtocht, Communicatieweg of Zaandammerweg (in Assendelft) te rijden. Uitzondering: Voor bestemmingsverkeer geldt het verbod niet. Dat betekent dat je er gewoon in mag rijden als je in het gebied woont, op bezoek gaat, iets weg moet brengen of ophalen op een adres in het gebied. Ook tijdens de spitsuren die op de borden staan. Inrijden vanaf de Houtveldweg is dus wel toegestaan als u een bestemming heeft aan de Westzanerdijk, Ringweg, Zuideinde, Kerkbuurt, Overtoom, Nauerna enz.

Eenrichtingsverkeer Westzaan

Eénrichtingsverkeer Westzanerdijk ter hoogte van Westzaan Zuid

Het gemeentelijke verkeersbesluit om de Westzanerdijk ter hoogte van Westzaan Zuid in te richten voor éénrichtingsverkeer is nog steeds een controversiele maatregel die tot stand gekomen is door langdurige acties van enkele bewoners ter plaatse. Nu is het uitluitend mogelijk om van west naar oost te rijden. De keuze van de gemeente blijft omstreden omdat ter discussie staat of dit de wens is van velen of de lobby-kracht van enkelen.

De gevolgen zijn duidelijk: Vanuit Assendelft, Nauerna en Westzaan is het niet mogelijk om rechtstreeks via de Overtoom de Westzanerdijk op te rijden. Nu moet er een stuk van 2,1 kilometer worden omgereden voor een afgesloten stuk van 100 meter. Er zijn voorstanders in onze buurt die menen dat er sprake is van een afname van het aantal verkeersbewegingen vanuit de westkant van de Westzanerdijk. Er zijn ook tegenstanders van de maatregel. Zij vinden dat de Westzanerdijk een verkeersslagader is voor onze buurt, een permanente eenzijdige ontsluiting is in de ogen van deze groep etaleert een gebrek aan creativiteit en doelgerichtheid. De maatregel wordt ervaren als een middeleeuwse ingreep en niet één van de 21e eeuw. De suggestie van een inrijdverbod tijdens de spits, zoals bij de busbrug Westerwatering-Westerkoog, komt vaak naar voren.

Binnen de BV WSTZNRDK is er nog geen officieel standpunt omdat de leden en bewoners hierover [nog] niet zijn geraadpleegd. Wat wij als bestuur wel sterk afkeuren is dat de discussie jarenlang uitsluitend in Westzaan is gevoerd zonder betrokkenheid van de BV WSTZNRDK. Bij het besluit is door niemand rekening gehouden met onze belangen. We zijn gepasseerd en hebben niet mee kunnen denken over de beste verbetering van de verkeersproblematiek in Westzaan Zuid.

Het belangengebied van de BV WSTZNRDK grenst niet alleen aan de bewuste locatie, feitelijk is het besluit genomen op een plankaartgedeelte dat behoort bij het bestemmingsplan Westzanerdijk. Met deze kennis zijn wij ebij uitstek de partij om deel te nemen aan de voortdurende discussie over het huidige verkeersbesluit en de mogelijkheden tot een echte verbetering.

BV WSTZNRDK beschikt over eigen mobiele huisvesting

Sinds kort beschikken we over een deelbare evenemententent om buurtactiviteiten te kunnen organiseren. De gemeente heeft onze schriftelijke subsidieaanvraag gehonoreerd. Naar het oordeel van de gemeente bevorderen de door ons te organiseren activiteiten de sociale samenhang in de Westzanerdijkbuurt. Het ontbreekt ons aan een officieel buurthuis en samenkomen met een grotere groep mensen was nagenoeg onmogelijk. We hebben gekozen voor stevige, eenvoudig op te zetten tenten. Het ligt in de bedoeling om de tenten de komende jaren in te zetten voor uiteenlopende acties en bijeenkomsten in de buurt.

Westerwindpad nieuwbouw brug nadert einde

Het heeft te lang geduurd en door diverse onvoorziene omstandigheden heeft het werk enige malen stilgelegen waardoor het leek alsof er niet werd gewerkt. Veiligheid en zorg voor de aangrenzende woningen hebben altijd de hoogste prioriteit gehad en niet de snelheidvan het project, aldus projectleider Jan Schermer van de gemeente Zaanstad. Toch ziet het er naar uit dat de werkzaamheden spoedig afgerond zullen zijn waardoor het Westerwindpad en vooral ook de Fronik-boerderijvoor voetgangers en fietsers weer volledig bereikbaar zijn vanaf de Westzanerdijk. Ons motto: kom maar zo snel mogelijk over de brug ….

Kik voor meer foto’s van de werkzaamheden bij de Westerwindpadbrug op de foto hieronder.

Evaluatie herinrichting

Evaluatie van herinrichtingswerkzaamheden in en rondom onze buurt

Als we heel kort door de bocht gaan dan roepen we zonder terughoudendheid: ‘’Gemeente Zaanstad heeft er in onze buurt, op het gebied van herinrichting, verkeersveiligheid en bereikbaarheid, de afgelopen tijd een puinhoop van gemaakt’’.
Omdat we als belangenvereniging niet ongenuanceerd [willen] zijn, zetten we onze ervaringen en de aard van de klachten op een rijtje:

Geen participatie:
Er zijn veel verkeersbeslissingen genomen met verstrekkende gevolgen, zonder dat er vooraf of tijdens de uitvoering overleg is gevoerd met de buurtbewoners en/of de BV WSTZNRDK.

Gebrek aan visie en organisatie:
Een onbegrijpelijke planning en gebrekkige afstemming van de verkeerswerkzaamheden heeft geleid tot onnodige verkeershinder en een langdurige periode waarin de buurt slecht bereikbaar was.

Onvoldoende communicatie:
Er was langdurig sprake van onvolledige of zeer gebrekkige informatieverstrekking naar bewoners en BV WSTZNRDK. Vooral het voortdurend niet-informeren bij vertragingen en veranderingen was ergerniswekkend. Geen of te late berichtgeving in krant, geen [extra] bewonersbrieven, verkeerswijzigingen zonder verkeersborden of juist zonder enige berichtgeving de invoering van een bestemmingsverkeersgebied in onze buurt.

Onzorgvuldige uitvoering van werkzaamheden:
Naast onduidelijkheid over wat, wanneer, hoe en hoelang was er veel mis met de tijdelijke oplossingen m.b.t. de uitvoering van de werkzaamheden. Langdurig opengebroken straten, maandenlange kraters in wegdelen, te late wegomleggingen, onjuiste informatie via foutieve verkeersborden [te vroeg geplaatst en niet op tijd verwijderd].

Weinig daadkracht vanuit verantwoordelijkheidsbesef:
Herkennen van foute uitkomsten na genomen beslissingen én vooral het erkennen van de noodzaak om te komen tot noodzakelijke verbeteringen zijn voorwaarden om als gemeente succesvol te kunnen besturen. Op dit punt is het fout gegaan en gaat het nog steeds niet goed. In overlegggen heeft de BV WSTZNRDK feitelijk aangetoond dat meerdere, recente verkeersinrichtingsveranderingen een verslechtering zijn i.p.v. een herinrichtingsverbetering. Wij verwachten herkenning, erkenning, revisie en daadkracht.

Gebrek aan handelingssnelheid:
Spoedige aanpassingen zijn noodzakelijk om de onveiligheid te verminderen en verkeersongelukken te voorkomen. Er is tot op heden in de uitvoering [nog] niets gedaan met onze uitgewerkte verbeteringsvoorstellen en dit stemt tot ontevredenheid. Er moet sneller worden gehandeld door de gemeente Zaanstad.