Categorie archief: Uncategorized

WESTZANERDIJK, PARERA & ALDI SCHOON

De werkgroep Groenadoptie Parera bij de ALDI zal zaterdag 19 maart het zwerfvuil in het Groenadoptie terrein Parera, bij de ALDI parkeerplaats en de Westzanerdijk omgeving opruimen. Dit in het kader van de landelijke actiedag “Nederland Schoon”. Na afloop is er een gezellige voorjaarsborrel (of koffie/thee) op de bloemenweide van het adoptieterrein. Iedereen wordt van harte uitgenodigd mee te helpen!

Meldt je aan via: margotbot@hotmail.com.

Datum: 19-3

Tijd 11.00 – 12.00 uur

Geen fietsparkeren bij het station?

IMG-20150916-WA0003

Vandaag (16/9) werden we verrast met bovenstaande mededeling. Er mag vanaf morgen geen fiets meer geparkeerd worden aan de westzijde van station Zaandam. Geen vooraankondiging, geen alternatieve locatie en geen bericht over de duur van de werkzaamheden. Vanuit de belangenvereniging is op verschillende wijzen gereageerd (o.a. richting wethouder), uiteraard met de hoop dat morgen gewoon wel kan worden gestald bij het station. En dat de gemeente op een correcte wijze de komende werkzaamheden zal aankondigen, met bijbehorend alternatief van stallen!

Als er werk moet gebeuren kunnen fietsers best een beetje inschikken. Maar graag wel tijdig, compleet en met werkbaar alternatief aankondigen!

WELKOM OP BURENDAG OP HET PARERA – GROEN

Op 27 september, s’ middags van 14.00 tot 18.00 uur, organiseert de groengroep Parera een groene burendag, met steun van het Oranjefonds, op de bloemenweide van het Pareraterrein.

Wij zijn een groep buurtbewoners van Westzanerdijk e.o.  Wij hebben het (al meer dan 20 jaar braakliggend) groen van het  Pareraterrein (tegenover de Aldi supermarkt) in 2014  als  groen-adoptieproject onder onze hoede genomen. Het is momenteel een van de grootste natuurgroen-adoptieprojecten in Zaanstad. In eerdere jaren hebben verschillende buurtbewoners individueel al veel soorten heesters en bomen geplant (waaronder ook walnoot, kers, appel, pruim).

In 2014 is in samenwerking met bureau Op ’t Plein, gemeente Zaanstad en de Belangenvereniging Westzanerdijk e.o. een buurtvisie opgesteld. Daarin sprak de buurt zich o.a. uit voor maatregelen betreffende de verkeersveiligheid, benadrukking van het dorpskarakter van de westzanerdijk, en behoud/ontwikkeling van de Fronikboerderij en het groen. Het aanwezige groen zou gefatsoeneerd en toegankelijk moeten worden gemaakt. Van hieruit is toen de Adoptiegroep Pareraterrein ontstaan.

Met Burendag willen wij ons natuurlijk Parera – groen, bestaande uit bos, bloemenweide en moeras, aan iedereen laten zien die dit boeiend vindt. Een hapje (ook met fruit van ons groen) en een drankje staan klaar. U kunt rondgeleid worden over de paden, het bosterrein, het moeras en de bloemenweide, wat wij allemaal met veel plezier samen hebben aangelegd.