Categorie archief: Bestemmingsplannen

2012-06-19 Zienswijze bestemmingsplan C-100

2012-06-19 BV WSTZNRDK Zienswijze def bp C-100 n.a.v. toezeggingen raad

Advertenties

Inspraakreactie bestemmingsplan Westzanerdijk gepresenteerd aan raadsleden

Op 12 juni heeft voorzitter Paul Siderius gebruik gemaakt van de gelegenheid om de gemeenteraadsleden toe te spreken tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Westzanerdijk. De 5 minuten spreektijd die ons als BV WSTNRDK was gegund is vooral gebruikt om alle aanwezigen te doordringen van de noodzaak om samen inspanningen te leveren voor het behoud van onze buurt en haar unieke karakter.

Lees hier de volledige inspraakreactie van de BV WSTZNRDK.