Alle berichten door jeromedenenting

Werkgroep

Werkgroep

De werkgroep Verkeer zal in samenwerking met het bestuur vorm en inhoud geven aan een voorstel ter verbetering van de huidige verkeerssituatie. Samen gaan we op zoek naar veel meningen en ideeën. Aanleiding vormt de onaanvaardbare verkeersoverlast op de Westzanerdijk, de Ringweg en de Aris van Broekweg. Veel bewoners maken zich ernstig zorgen over de toegenomen onveiligheid binnen onze 30-km gebieden. Het is zaak dat veel bewoners gaan participeren in de ontwikkeling van een BV WSTZNRDK-verkeersvoorstel. Hierin zal onze visie en oplossingsgerichtheid duidelijk naar voren komen. In dit proces delen we de voortgang met de gemeente om de haalbaarheid van veranderingen/verbeteringen te vergroten.

Update omtrent werkzaamheden

Werkzaamheden

Westerwindpad: nieuwbouw brug

De nieuwe Westerwindpadbrug is op 27 juli 2012, na een vertraging van 13 weken, eindelijk geopend voor gebruik. De werkzaamheden aan de nieuwe brug zijn nog niet volledig afgerond maar gelukkig is het Westerwindpad en vooral de Fronikboerderij weer eenvoudig bereikbaar. De tijdelijke dam naar de Verzetsheldenbuurt zal eind augustus worden vewijderd. Voor een uitgebreid overzicht met foto’s, bewonersbrieven, krantenartikelen en (re-)acties van de BV WSTZNRDK klik hier

Schavenbuurt: riolering

In de Schavenbuurt heeft HVC ondergrondse afvalcontainers geplaatst en op deze plek is de straat heringericht. De gemeente is in de Schavenbuurt momenteel bezig met de aanleg van een nieuwe riolering.

Westzanerdijk: riolering

Omdat nog niet alle woningen aan de Westzanerdijk zijn aangesloten op het persriool, gaat de gemeente Zaanstad hier in 2012 werk van maken. Doel was om dit voor 2013 gerealiseerd te hebben. Het gaat om woningen vanaf de nummers

Het persriool ligt al sinds 2006 in de grond maar een deel van de woningen is nog niet aangesloten. De voorgenomen maatregel heeft gezorgd voor onduidelijkheid, onrust en financiële consequenties onder de huiseigenaren die gedwongen worden tot aansluiting. Een aantal betrokken bewoners heeft i.s.m. de BV WSTZNRDK een actieve werkgroep opgericht en er is sinds november 2011 al een berg werk verzet. We trekken samen op in de contacten met de gemeente om dit rioolproject kritisch te volgen. Doel is het zo goed mogelijk beschermen van de individuele en collectieve bewonersbelangen.

(link naar presentatie, powerpoint)

Bijeenkomst ‘Veiligheid in de buurt’ goed bezocht en krijgt een vervolg…

BV WSTZNRDK heeft op 22 mei een themabijeenkomst georganiseerd met de titel: ‘Veiligheid in de buurt’ waarvoor Rolf Heek, de nieuwe wijkagent en wijkmanager Petra Lindenborn, speciaal waren uitgenodigd. Het was vooral de bedoeling om buurtbewoners en de nieuwe wijkagent te laten kennismaken. Onderwerpen als sociale veiligheid, verkeersveiligheid, burgernet, criminaliteit en vooral de aanpak van jeugdoverlast zijn ter sprake gekomen. De circa 30 aanwezige buurtbewoners hebben veel geklaagd en gerichte vragen gesteld naar aanleiding van groeiend onbegrip over het gebrek aan actie/reactie na klachtenmelding. Negatieve ervaringen in de buurt zijn gemeld aan de wijkagent en er is door allen geluisterd naar mogelijkheden om te komen tot oplossingen. De aanwezigheid van de wijkmanager was prettig omdat er nu een vervolgbijeenkomst gaat komen met een aantal bewoners om samen sommige situaties te verbeteren.

Bestemmingsverkeersgebied

Verkeersbesluit Westzaan verandert onze buurt in bestemmingsverkeersgebied

De onaangekondigde invoering en de onduidelijke betekenis van het gemeentelijke besluit om te komen tot een bestemmingsverkeersgebied in een groot deel van onze buurt is opnieuw een goed voorbeeld van slecht werk zonder communicatie naar betrokkenen. Eind 2011 is er opeens een verkeersbord geplaatst op de Houtveldweg t.h.v. de kruising Aris van Broekweg.
Dit bord geeft aan dat onze buurt behoort tot bestemmingsverkeersgebied. BV WSTZNRDK is nooit geïnformeerd over de besluitvorming. Naar aanleiding van onze klachtenbrief is er een gesprek geweest met de verantwoordelijke beleidsmedewerker Verkeer.

foto verkeersbord bestemmingsgebied 20120708_183556

 

 

 

 

 

2012-12-12 BV WSTZNRDK, reactie en vragen verkeersbesluit bestemmingsgebied

Onderstaande schriftelijke reactie is de gemeentelijke uitleg:

Het verkeersbesluit Westzaan geldt voor het gebied dat omsloten wordt door de Provinciale weg 246 (langs de Nauernasche vaart, de rotonde Blankenburg) De Westzanerweg, Hoofdtocht en de Houtveldweg. Van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 09.00 uur en van 16.00 tot 19.00 uur is het niet toegestaan om dit gebied binnen te rijden zonder een bestemming in het gebied te hebben. Het is tijdens deze periode dus niet toegestaan om bijvoorbeeld de Aris van Broekweg in te rijden om naar de Hoofdtocht, Communicatieweg of Zaandammerweg (in Assendelft) te rijden. Uitzondering: Voor bestemmingsverkeer geldt het verbod niet. Dat betekent dat je er gewoon in mag rijden als je in het gebied woont, op bezoek gaat, iets weg moet brengen of ophalen op een adres in het gebied. Ook tijdens de spitsuren die op de borden staan. Inrijden vanaf de Houtveldweg is dus wel toegestaan als u een bestemming heeft aan de Westzanerdijk, Ringweg, Zuideinde, Kerkbuurt, Overtoom, Nauerna enz.